ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในโอกาศมาเป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
อินทร์สุวรรณฟาร์ม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

การอบรมโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร ช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มผลผลิต
และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีจากการฉีดพ่นโดยตรง รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงานจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป เริ่มดำเนินการฝึกนำร่อง 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ตั้งเป้าหมายผลิตเกษตรกร 4.0 จำนวน 60 คน โดยครั้งนี้จัดที่จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร
ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายกฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
และมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายกฤตธัช สาทรานนท์ กรรมการบริหารแผนก Aero Drone บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภายในงาน นอกจากจะนำโดรนการเกษตรไปจัดแสดงแล้ว แอโร กรุ๊ป (1992) ยังนำเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (IOT) อย่าง... 
หุ่นยนต์สื่อสาร “MaeSai” ซึ่งทำหน้าที่กล่าวตอนรับเขกที่มาร่วมงาน, 
หุ่นยนต์ Sun UV Robot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำหรับทำการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV แบบอัตโนมัติ
, หุ่นยนต์ “Sampao” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมทำหน้าที่ขนส่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามจุดต่างๆที่กำหนดอย่างอัตโนมัติ,
GPS Tracking ซึ่งเป็น GPS ติดตามรถยนต์ มาตรฐานขนส่ง แบรนด์ KTC Tracking, 
พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิค สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรไปจัดแสดงอีกด้วย

โครงการดังกล่าวนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน
การขนย้าย การใช้เครื่องบังคับ การบำรุงรักษา การเก็บรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตอีกด้วย ตั้งเป้านำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

 

 

 

 

 

Visitors: 57,454