ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการของ
บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด มีช่องทางหลักดังนี้


1.ผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ 6 สาขา

 Visitors: 237,808