ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เยี่ยมชมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่บู๊ธแสดงสินค้า และเทคโนโลยี บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 
โดยดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด หรือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกว่า ดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวง
 
  
ดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่เป็นเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 
ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด หรือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกว่า ดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่เป็นเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลากหลายโครงการ อาทิ ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์, ความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร โดยจัดอบรมมาแล้วทั้งหมด 22 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 628 คน และยังคงมีแผนที่จะดำเนินการสนับสนุนรุ่นอื่นๆ อีกต่อไป
 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน การฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
28 มีนาคม 2565 ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด หรือดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตรให้แก่บุคลากร และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น อันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
 
 
แอโร กรุ๊ป (1992) ร่วมออกบู๊ธงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร พร้อมหุ้นยนต์อัตโนมัติไปร่วมจัดแสดง
โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
ปัจจุบัน แอโร กรุ๊ปฯ โดยดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี ด้วยพื้นฐานเกษตรกรตัวจริง ที่มีญาติทำฟาร์มไข่ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก
ร่วมสนับสนุนโครงการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลากหลายโครงการ อาทิ 
1. โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพ ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
3. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันวิจัยพัฒนาแอโร กรุ๊ป (1992) สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาเทคนิคระบบไฮดรอลิกระดับ 1
ด้วยคุณภาพมาตรฐานที่มีทำให้แอโร กรุ๊ปฯ สาขาชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ให้บริการ Service Contract อีกด้วย และอยู่ระหว่างการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง (Fixed Wing)
ที่สามารถบินได้ประมาณ 3 ชม./ครั้งของการขึ้นบิน สำหรับงานสำรวจด้วยภาพถ่ายและจัดทำแผนที่
 
 
แอโร กรุ๊ป (1992) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา เชียงราย และเพชรบุรี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร กับดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด หรือดร.โดรน ผู้ใหญ่ใจดี เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกร (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรผู้สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
ผู้รับการฝึกจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในการฝึก 16-18 ชั่วโมง
เปิดรับผู้ที่สนใจจำนวน 25-30 คนต่อรุ่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรร่วม ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
 
 
Visitors: 237,809